Header

61.jpg

 

 

    

   

 11. Nedeľa po Sv. Trojici 27. augusta 2017

 

                    Služby Božie     8:00   Zbora s Večerou Pánovou

                                                   9:30   Záriečie s Večerou Pánovou

Téma: Na Božom výcvikovom tábore 1. Mojžišova 39, 20-22

 

 POĎAKOVANIE

 Ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili realizácie záznamu služieb Božích pre Slovenský rozhlas. Obzvlášť tým, ktorý sa podielali na technickej podpore a príprave občerstvenia pre rozhlasový štáb.

 Záznam služieb Božích vám prinesieme aj na našich stránkach. 

  

 V Nedeľu 20. 8. budú v Záriečí pokrstené tieto deti

Michaela Tarabová, Lúky, 12:30

Adela Jancíková, Lúky, 13:00

Tereza Kollárová, Záriečie, 13:30 

 

Zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 28.7.2017 schválilo finálny návrh riešenia lavíc v kostole: 

       schvaleny navrh lavic 2017

Súčasne prijalo uznesenie k návrhu zjednodušenia štruktúry ECAV (návrh, ktorý bol zaslaný k pripomienkovaniu si môžete pozrieť <<<<TU>>>>)
Presbyterstvo CZ Záriečie odmieta predložený návrh zjednodušenia štruktúry ECAV na Slovensku. Presbyterstvo CZ Záriečie považuje predložený návrh za príliš zjednodušený, neúplný a tiež nedostatočný na zodpovedné rozhodnutie o pripravovanom zjednodušení štruktúry ECAV. Keďže sme presvedčení, že zmena štruktúry ECAV na Slovensku je potrebná, žiadame komisiu o vytvorenie platformy na širšiu diskusiu (vytvorenie systému na prenos návrhov a podnetov zdola, publikovanie týchto návrhov, definovanie spôsobu a foriem diskusie, vytvorenie webovej stránky transparentne informujúcej o priebehu príprav atď.), na základe ktorej by bolo možné pripraviť adekvátny návrh pre zmenu štruktúry ECAV na Slovensku. Zdôvodnenie tohto uznesenia sme ochotní prostredníctvom svojich zástupcov vysvetliť podrobnejšie.

                     Milodary a p ríhovorné modlitby 

  
  • K nedeli 13. augusta
  • Pri 30. výročí úmrtia Štefana Furu venuje spomínajúca rodina pre potreby zboru 20 eur
  • Pri krste Nory Prekopovej venujú rodičia a krstní rodičia pre potreby zboru 50 eur
  • Pri pohrebe Pavla Mičegu venuje manželka s deťmi pre potreby zboru 100 eur
  • Bohuznáama sestra venuje na opravu kostola 50 eur
  •                                             Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: sobota 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: piatok 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla