Header

61.jpg

 

 

    

   

           8. októbra  2017 -  17. Nedeľa po Sv. Trojici  

      Poďakovanie za úrody zeme - Záriečie  9:30

                                                                       Zbora 11:00

  Ospravedlňujeme sa všetkým účastníkom Služieb Božích za miernu zimu v kostole, prípadne za optické nedostatky (káble, piliny), z dôvodu inštalácie nového kúrenia. Vykurovacie panely sú namontované, po ich napojení - ak sa nič mimoriadne nestane - by kúrenie, minimálne v obmedzenom režime, mohlo fungovať od nedele 15.10.

                              

  Pozývame

    Dňa 5.11.2017 o 15.30 hod. sa uskutoční seminar na tému  On a ona v manželstve - Boží plán pre úlohu manžela a manželky. Stretneme sa v  kostole v Záriečí a slovom poslúžia manželia Sochorovci. Seminár je určený pre manželské páry i pre ľudí, ktorí si partnera hľadajú, príp. majú vstúpiť do manželstva (všetci, ktorých táto téma zaujíma, sú vítaní).                   

    

  

 

 

REKONŠ TRUKCIA

Keďže rekonštrukčné práce sa znovu dali do pohybu, o všetkých prácach informujeme v časti REKONŠTRUKCIA - REPORTY.

                     Milodary a príhovorné modlitby 

  
  • K nedeli 8. októbra 2017
  • Pri krste Matiasa Krátkeho venujú rodičia pre potreby zboru 20 eur
  • Pri krste Lukáša Katreňáka venujú rodičia pre potreby zboru 50 eur, starí a krstní rodičia 50 eur
  • Bohuznáma rodina pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a st. oca venuje pre potreby zboru 170 eur
  • Pri pohrebe Emílie Taškovej venujú deti s rodinami pre potreby zboru 100 eur
  • K nedeli 1. októbra 2017
  • Pri krste Sofie Labajovej venuje rodina pre potreby zboru 40 eur
  • Pri krste Veroniky Valkovej venujú rodičia pre potreby zboru 100 eur
  • Pri obnove sľubu manželov Zuzany a Andreja po 20 rokoch venujú manželia 30 eur pre potreby zboru
  •                                             Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: sobota 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: piatok 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla