Header

61.jpg

   Smútočné oznamy: 

   

    

   

18. marca 2018            5. pôstna nedeľa

 

   Večera Pánova so spoveďou    Záriečie 8:30 

    Pašiové Služby Božie                 Záriečie 9:30

                                                                  Zbora 11:00

      Nešporné Služby Božie           Mestečko 13:30

                                                                Vydrná 15:00

Pozývame na podujatie PROCHRIST LIVE vysielaný z nemeckého mesta Lipsko

Každý večer do nedele 18. marca  o 18:00

v Kultúrnom dome v Mestečku

Hlavnou témou je Apoštolské vierovyznanie, ktoré nás spája s ostatnými kresťanskými konfesiami: Viera v Boha, ktorý stvoril svet a ktorý každého človeka nekonečne miluje.

Témy večerov:

Piatok  16.3  Boh ma obdaruje

Sobota 17.3   Boh ma motivuje

Nedeľa 18.3  Boh ma očakáva

http://www.prochrist.evs.sk

   

  

 Zasadnutie zborového presbyterstva sa bude konať 11.3.2018 v zborovej miestnosti na fare a bude sa riadiť nasledovným programom.

 

REKONŠ TRUKCIA

Keďže rekonštrukčné práce sa znovu dali do pohybu, o všetkých prácach informujeme v časti REKONŠTRUKCIA - REPORTY.

                     Milodary a príhovorné modlitby 

  
  • Nedeľa 11. marca 2018
  • Pri pohrebe Jána Vodára venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 30 eur
  • Bohuznáma rodina venuje pre potreby zboru 100 eur
  • Bohuznáma sestra s deťmi pri 20. výročí úmrtia manžela a otca a spomienke na 13. výročie úmrtia syna venuje pre potreby zboru 60 eur
  • Nedeľa 4. marca 2018
  • Pri nedožitých 80 tich narodeninách Kamila Madudu si na neho spomína manželka s rodinou a pre potreby zboru venuje 100 eur


  •                                            Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: sobota 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: piatok 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla