Header

23.jpg


openbible
  Zamyslenie 

   Ján Ofúkaný: Kostol (24.6.2016)

    Martin Melišík: Spomienky (16.6.2016)

                             REKONŠTRUKCIA KOSTOLA
                             INFORMÁCIE <KLIKNITE TU>  
Aktuálne sa rieši osekanie vonkajšej omietky do výšky cca. 70 cm od zeme. Ak chcete pomôcť pri týchto prácach, ohláste sa u zborového farára/dozorcu/kantora. Náradie je k dispozícií.

    
                    AKTUÁLNE OZNAMY 
CIRKEVNÉHO ZBORU 

 

              V čase od 24. júna do 1. júla 2016

                       bude domáceho brata farára

            z dôvodu čerpania dovolenky zastupovať

  brat farár Mgr. Peter Fabok z Lazov pod Makytou.

        V prípade pohrebu alebo iných neodkladných      

         záležitostí sa môžete na neho obrátiť osobne

         alebo telefonicky na číslo 0918 - 828 488.

 

               Služby Božie 26. júna 2016

               5. nedeľa po Svätej Trojici 

                (Služby Božie sú zastupované bratom farárom

                             Mgr. Petrom Fabokom z Lazov pod Makytou.)

                          

                                          Téma:   Nasledovanie a učeníctvo

                       Kázňový text:                 1. Petra 3: 8-15

                               Epištola:                                1. Timoteovi 1: 12-17  

                               Evanjelium:                                         Lukáš 5: 1-11  

                  Piesne /ES/:       383, 457, 198, 445, A 56

 

                               Začiatok Služieb Božích: Zbora 8:00, Záriečie 9:30   

                                         

 

Tranoscius, a. s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši

            vyhlasujú  LITERÁRNU SÚŤAŽ

        TRANOVSKÉHO MIKULÁŠ

Cieľom súťaže je objavovať nové talenty z radov evanjelickej mládeže a dospelých v písaní poézie a prózy, podnecovať ich v literárnej tvorbe, rozvíjať a upevňovať ich umelecké danosti, ktoré budú prezentované evanjelickej verejnosti a tak vychovávať novú generáciu literárne činných osobností v slovenskej spoločnosti.

 

TÉMA SÚŤAŽE: Duchovno-mravné hodnoty v živote

UZÁVIERKA SÚŤAŽE:  november 2016

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: marec 2017

 

Kategórie súťažiacich:

1. kategória: mladší žiaci (1. - 4. ročník ZŠ)

2. kategória: starší žiaci (5. - 9. ročník ZŠ)

3. kategória: žiaci stredných škôl

4. kategória: študenti vysokých škôl

5. kategória: dospelí

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O SÚŤAŽI SPOLU S TLAČIVOM PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE vám radi poskytneme na Farskom úrade v Záriečí.

 

 

                                    PRIPRAVUJEME               

 

 

             LETNÉ TÁBORY pre deti a dorast

 

 

                   Detský tábor /7 - 12 rokov/

             Liptovský Hrádok - Janoškov dom

                         17. - 22. júla 2016

                                    info: M. Eštok 0918 / 828 315

 

 

       Stanový tábor Royal Rangers /8 - 15 rokov/

                          Lazy pod Makytou

                         3. - 7. augusta 2016

                                    info: P. Janíčková 0908 / 862 830

 

 

                 Dorastový tábor /12 - 15 rokov/

                                 Matejková

                         8. - 14. augusta 2016

                                     info: R. Bajanová 0948 / 233 394

   

      Z

      B

      O

Krsty:

Klára Patáčiková (Záriečie) krst Záriečie 12. mája 2016

 

      R

      O

      V

Sobáše:

Miriama Jancíková (Záriečie) a Marián Albert (Dohňany) 7. mája 2016 v Záriečí

      Á

 

      M

      A

      T

      R

       I

      K

      A
   

 

Posledná rozlúčka: 

 

Štefan Hlinka  vo veku 79 rokov

Posledná rozlúčka 14. mája 2016 v Zbore

 

Ján Kapustinec vo veku 87 rokov

Posledná rozlúčka 4. mája 2016 o 17:00 v Záriečí

  

                   Milodary a príhovorné modlitby   k nedeli 19. júna 2016  

  
  • Pri krste Klárky Patáčikovej venujú rodičia 40 eur pre účely cirkevného zboru.
  • Bohuznáma spomínajúca rodina pri 30. výročí úmrtia manžela a otca venuje pre potreby cirkevného zboru 50 eur.

 

                                           Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: piatok 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: sobota 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Modlitebné stretnutie Záriečie: nedeľa 8:45 v sakristii. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

Návštevnosť (od 1.9.2013): 
 SEO

 

 

 

Joomla templates by a4joomla