Header

61.jpg

 

 

 

 

Helena Blašková, Dubková 

-spievanie pri zosnulom PONDELOK 18.12. 18:30 zbrojnica-Dubková 

-posledná rozlúčka UTOROK 19.12. 15:00 cintorín Dubková

 

 

    

 

17. decembra 2017 - 3. adventná nedeľa 

 

Večera Pánová                      Záriečie   8:30 

 

 Služby Božie                         Záriečie  9:30 

 

                                                    Zbora 11:00 s Večerou Pánovou

 

Nešporné Služby Božie    Vydrná 13:30 + Večera Pánová

                                                   Mestečko 15:00 + Večera Pánova

 

Večerné Služby Božie    Záriečie 20.12. o 17:00

                                                 Zbora 21.12. o 17:00

 

Dňa 17.12.2017 o 17.00h sa v zborovom dome v Zbore uskutoční zasadnutie zborového presbyterstva. 
Zasadnutie sa bude riadiť nasledovným programom. Po zasadnutí sa bude konať posedenie s občerstvením. 

Dotazník k ďalšiemu zabezpečovaniu hmotného zaopatrenia duchovného

  

  

 

 

REKONŠ TRUKCIA

Keďže rekonštrukčné práce sa znovu dali do pohybu, o všetkých prácach informujeme v časti REKONŠTRUKCIA - REPORTY.

                     Milodary a príhovorné modlitby 

  
  • K nedeli 3. decembra 2017
  • Pri 1. výročí úmrtia Slávky Mičkalíkovej z Vydrnej si spomína rodina a pre potreby zboru venuje 100 eur
  • Pri nedožitých 80. narodeninách manžela a otca si na neho spomína rodina a pre potreby zboru venuje 50 eur
  • K nedeli 26. novembra 2017
  • Bohuznáma rodina z Mestečka pri 1. výročí úmrtia matky a starej mamy venuje pre potreby zboru 50 eur
  • Pri krste Šimona Jancíka venujú rodičia pre potreby zboru 50 eur
  •                                             Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: sobota 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: piatok 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla